Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Ako nám envirorezort chce klímu ozdravovať... (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku


Hodnoť

Povodny nazov blogu bol

ze to je jeho 500ty blog o zivotnom prostredi. Kvalitu nahradzuje kvantitou. Je presvedceny, ze tisic krat opakovana loz sa stava pravdou. S jeho tvrdeniami o zbytocnosti znizovania produkcie CO2 - dokonca tvrdi ze je lepsie ho zvysovat!!! je pripad pre psychiatra a jeho rozkradanim pre prokuratora.

Bohuzial pokial bude Borec sucast justicnej mafie - najnovsie sa zahral na najvyssieho sudcu a zabranil potrestaniu tunelara Olejnika - a Fico bude hrat divadlo na spravodliveho, dotial sa tu nebude dat normalne zit a rozni zlodeji nas tu budu presvedcovat o svojich "pravdach a pravach" kradnut.
 
Hodnoť

Obdivuhodná drzosť, Kravčík

Vy nám tu ako nástroj riešenia klimatickej zmeny ponúkate vlastný pamflet s názvom Program revitalizácie, ktorý klimatickú zmenu ani slovkom neanalyzuje, rieši protipovodnové opatrenia proti prívalovým dažd'om, nemá ani náznak oponentúry a ponúka nulové opatrenia na kontrolu jeho účinnosti. Slovo "klíma" sa v nom vyskytuje asi tak 2x, CO2 sa nevyskytuje vôbec, oteplenie tiež nula bodov. A máte ešte toľkú drzosť, že link na ten pamflet podstrčíte rovno do článku.
Prečo považujete čitateľa za ***** Kravčík?
 
Hodnoť

Potreba komplexného prístupu

Adaptácia na klimatickú zmenu je komplexný systém. Okrem zníženia produkcie skleníkových plynov je to viacero iných opatrení, ktoré sa týkajú aj vodného hospodárstva. Je správne zvyšovať retenčnú schopnosť krajiny, všetky opatrenia by však mali byť odborne garantované a mali by sa vykonávať v súlade so zákonmi. Rovnako by ich mali realizovať inštitúcie, ktoré majú takú činnosť vykonávať v zmysle zákona. Protipovodňová ochrana, ako aj eliminácia dôsledkov sucha, je komplexný systém, nie je len o budovaní vodozádržných objektov, ale súvisí s celkovou kultiváciou a revitalizáciou krajiny. Zahrňuje také opatrenia, ako je odstránenie prekážok z prietokov, úpravy tokov so zámerom spomaliť ich odtok, zväčšenie akumulačných priestorov, aby sa zvýšila retenčná schopnosť povrchu územia (nádrže, poldre) a znížiť tak kulminačný prietok (poldre a vodné nádrže akumulujú vodu aj v prípade sucha), na poľnohospodárskej pôde zmenšiť rozsah pestovania monokultúr, zabrániť plošnému odlesňovaniu a nehospodárne plochy postupne zalesňovať a zatrávňovať, proti preliatiu vody z korytov riek treba dávať prednosť ochranným hrádzam, inštalovať vlnolamy, nestavať na územiach, ktoré bývajú často zaplavované alebo inak ohrozované (napr. zosuvmi pôdy), zaistiť funkciu inžinierskych sietí, ktoré vodu zo zaplaveného územia odvedú a pod., tých opatrení je oveľa viac, nie je možné ich všetky vymenovať. To všetko však patrí, ako som už uviedol, do kompetencie vodohospodárov a hydrológov a malo by to byť odborne a inštitucionálne garantované. Slovensko, podobne ako iné civilizované krajiny, je povinné dodržiavať nielen domácu, ale aj európsku právnu legislatívu. Malo by sa teda zabrániť neodborným a laickým riešeniam do infraštruktúry krajiny, ktoré ohrozujú nielen majetok, ale aj životy obyvateľov Slovenska.
 
Hodnoť

 

Podľa prokuratúry podnikateľ Jozef Maskaľ v roku 2007 prostredníctvom Mariána Mraska, konateľa inej firmy, sľúbil Františkovi Olejníkovi úplatok 11 285 eur (340-tisíc Sk). Dôležitými pri rozhodovaní súdu boli policajné odpočúvania telefonických rozhovorov medzi odsúdenými. Úplatkárstvo majú preukazovať, aj keď sa telefonujúci snažili hovoriť čo najmenej konkrétne. Cena jedného poslaneckého hlasu v Košiciach mala byť 20-tisíc korún.
Predseda senátu včera prečítal úryvky telefonátov. Mrázek poslancovi Olejníkovi napríklad hovorí, že „dopredu nechce nikomu nič dávať, keď to urobí a potom to neprejde, bude to od nich zbierať“. V posledný deď zastupiteľstva poslal Olejník Mrázkovi esemesku s textom, že „zabezpečil 9 (hlasov) v prvom hlasovaní a osem v druhom hlasovaní“.


Z á p i s n i c a z XIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 28.2.2008


23/1 Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku
na ulici Hlavnej 33 pre Jozefa Maskaľa, SOLID

p. Knapík, primátor mesta Košice – Tento bod bol zaradený pri schvaľovaní programu.
Jedná sa o odpredaj nebytových priestorov na ulici Hlavná 33. Materiál je v písomnej podobe. Otvoril k nemu rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, uzavrel ju a dal slovo návrhovej komisii.

p. Dolná, poslankyňa MZ – Prečítala pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice a v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien schvaľuje
prevod vlastníctva nebytového priestoru vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a ako aj alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 3165/10000 prislúchajúceho k nebytovému priestoru pre nájomcu nebytového priestoru za cenu určenú uznesením MZ č. 552 zo dňa 22.2.2001 a uznesením č. 370 zo dňa 26.2.2004 doplnené uzn. č. 1209 zo dňa 26.10.2006 a uzn. č. 1251 zo dňa 14.11.2006 a to pre Jozefa Maskaľa, SOLID, nebytový priestor na ul. Hlavná 33 za cenu 3 620 000,- Sk.
Hlasovanie č. 73: za 24, proti 3, zdržali sa 12.

––- ––- ––-
23/2 Odpredaj bytov č. 1 a č. 2 na ul. Hlavná 33 – Orlia 5 pre nájomcov
Jozefa Maskaľa s manželkou a Mgr. Jána Urbana

p. Knapík, primátor mesta Košice – Ďalším materiálom je odpredaj bytov č. 1 a 2
tak isto na Hlavnej ulici, vrátane Orlej pre nájomcov p. Maskaľa s manželkou a p. Urbana. Materiál je v písomnej podobe. Otvoril k nemu rozpravu.
Nakoľko sa nikto neprihlásil, uzavrel rozpravu a dal slovo návrhovej komisii.

p. Dolná, poslankyňa MZ – Prečítala pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice a v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien schvaľuje
odpredaj bytov č. 1 a č. 2 v rodinnom dome Hlavná 33 – Orlia 5, súp. č. 107 na parc. č. 829/1 v k. ú. Stredné mesto takto:
1. byt č. 1, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 3337/10000 pre Jozefa Maskaľa a Annu Maskaľovú za kúpnu cenu 870 000,- Sk,
2. byt č.2, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 3498/10000 pre Mgr. Jána Urbana za kúpnu cenu 1 000 000,- Sk.
Hlasovanie č. 74: za 21, proti 3, zdržali sa 13.
 
Hodnoť

Borec - 20tisicova metla na mafianov

p. Cengel, poslanec MZ – Navrhol do programu zaradiť tieto body:
17/1 – Poriadok o náhradách pre poslancov MZ
17/2 – Úprava odmeňovacieho poriadku poslancov MZ
23/1 – Odpredaj nebytových priestorov v Starom meste
23/2 – Odpredaj bytových priestorov v Starom meste

p. Hojer, hlavný kontrolór mesta Košice – Na základe pripomienok poslancov zmenil
taktiku. Nebude vystupovať pred hlasovaním, ale bude vystupovať po hlasovaní. Požiada primátora mesta, aby uznesenia prijaté k bodom 23/1 a 23/2 nepodpísal z dôvodu jeho zjavnej nevýhodnosti pre mesto Košice. Dnes boli tri dražby bytov v panelákoch na sídliskách. Byt na sídlisku Furča sa vydražil za 28.439,- sk/m2 a byt tiež na sídlisku Furča za 28.405,- Sk. V bode 23/2 bol byt s rozlohou 139 m2 predaný za 870 tis. Sk, čo nie je ani 6 tis. Sk za m2. Je to priestor v úplnom srdci mesta.
Chcel poslancov informovať o tom, že požiada primátora, aby toto uznesenie nepodpísal.

p. Boritáš – Faktická poznámka. Požiadal, aby sa dodržiaval rokovací poriadok. Pán
hlavný kontrolór už nemal dostať slovo. Diskusia bola ukončená, bod bol ukončený. Ak hlavný kontrolór chce vystúpiť, nech sa páči na začiatku diskusie, ale nie týmto spôsobom.
 


Najčítanejšie


 1. Miroslav Ferkl: Vysnívaný dom Igora Matoviča. 342
 2. Július Kovács: Kotlebovci sa vyhražali Matovičovi smrťou, pred jeho dom doniesli truhlu a vence 151
 3. Jozef Sitko: Je ešte Sulík politikom vládnym či už opozičným? 147
 4. Rudolf Pado: Kde sa túla zdravotnícky odpad z celoplošného testovania na Covid-19? 85
 5. Roman Kebísek: Časť slovenských rozprávok od Dobšinského sa podobá nemeckým od Grimmovcov 82
 6. Peter Gregor: Safari pod Tatrami 72
 7. Peter Lacina: Kto vie čo je mastektómia, nech zdvihne ruku 69
 8. Maroš Chmúrny: Škandál u sv. Michala, kus dobrej roboty a nová funkcia 60
 9. Vladimír Benčík: Kuba 2/2 - "absolut total" 52
 10. Matúš Suby: Keď na Vás developer Lorinčík Háje podá trestné oznámenie resp. o 3 "faktoch" 43

Rebríčky článkov


 1. Jozef Kovalík: Sám
 2. Jan Vaněra: SLOVENSKO-MAĎARSKÉ POHRANIČIE V OKOLÍ RIEKY IPEĽ - 7.11.2020
 3. Miriam Studeničová: Životná potreba svätenia sviatočného dňa!
 4. Peter Ďuroška: Nadácia SPP podporila projekt zrakovo postihnutých športovcov
 5. Michal Kováč: Ako sa IBM zo straty vrátila späť k ziskom
 6. Ivan Čarnogurský: KEĎ SA VLÁDNUTIE STÁVA OBSAHOVO NEPODSTATNÉ
 7. Július Kovács: Dr.Bukovský zľahčuje covid a zarába na tom mesačne okolo 5000 eur, pomôžte mi ho odstáviť
 8. Vladimír Bohm: Prečo deti nechcú chodiť do školy a pohŕdajú učiteľmi?
 9. Katarína Adamusová: Hranice vo vzťahoch z pohľadu efektivity
 10. Jozef Legény: Revúca, ako ďalej so správou bytov?


Už ste čítali?